ISO 27001

De internationale standaard voor informatiebeveiliging

KYOCERA Document Solutions Nederland toont haar toewijding aan gegevensbeveiliging  door de internationale ISO 27001 certificering te behalen. BSI Group, de internationaal erkende standaardautoriteit, heeft KYOCERA na een streng auditproces de certificering toegekend.

De ISO 27001 certificering onderschrijft dat KYOCERA haar informatieprocessen continu beheerst en dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie is gewaarborgd. Informatiebeveiliging volgens de ISO 27001 norm draagt zorg voor continue verbetering van onze organisatie en biedt zekerheid en vertrouwen voor onze stakeholders.

Downloads

Scroll to top