Change language
Change country

Voorwaarden voor gegevensverwerking

Meer informatie over waar KYOCERA optreedt als gegevensverwerker namens haar klanten.
Dokter werkend op een laptop

Deze Algemene voorwaarden voor gegevensverwerking dienen als een bindend contract en regelen de verplichte bepalingen die worden gevraagd door artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ze zijn van toepassing op die diensten zoals vermeld in bijlage 1 van het document. De Algemene voorwaarden voor gegevensverwerking van Kyocera verwijzen ook naar standaard contractbepalingen en een lijst met subverwerkers die door Kyocera zijn ingeschakeld.

Hieronder kunt u het document Algemene voorwaarden voor gegevensverwerking van Kyocera downloaden in het Engels en andere talen waarin Kyocera namens zijn klanten optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.