Change language
Change country

Privacyverklaring voor sollicitanten

Laatste versie: 10 december 2018
Vrouw aan het werk op een pc

Deze privacyverklaring (hierna ‘Verklaring’) is van toepassing op de Kyocera Document Solutions-onderneming (hierna ‘Kyocera’) die de vacature heeft geplaatst. Een lijst met de toepasselijke Kyocera-ondernemingen vindt u onder het kopje 'Uw rechten uitoefenen en contact met ons opnemen'.

Deze Verklaring is van toepassing op het verzamelen van persoonsgegevens door Kyocera met betrekking tot het sollicitatieproces en het onboardingproces, voordat een arbeidsovereenkomst met Kyocera wordt gesloten.

U kunt deze Verklaring hieronder in pdf-formaat downloaden:

 • Kyocera Privacy Statement for Job Applicant: 10 December 2018 (20181210_KyoceraPrivacyStatement_JobApplicants.pdf)
  • 207 KB
  • PDF

In deze Verklaring geven wij een toelichting over het volgende:

 • Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken en op welke rechtsgrondslag;
 • Welke persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • Naar welke landen wij uw persoonsgegevens versturen;
 • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • Welke technische en organisatorische maatregelen wij hebben getroffen;
 • Wat uw wettelijke rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrondslag?

A. Beheer van uw sollicitatie. Wij hebben een legitiem belang om uw persoonsgegevens te verwerken, zodat we kunnen beoordelen wie het meest geschikt is voor de functie. In het sollicitatieproces willen we mogelijk referenties controleren, maar alleen na uw toestemming. We willen misschien ook uw openbare socialmedia-profielen en andere openbare informatie over u bekijken of een achtergrondcontrole uitvoeren, maar doen dit alleen als dit noodzakelijk en relevant is voor de functie waarvoor u solliciteert.

B. Onboarding. In het geval dat uw sollicitatie succesvol is, hebben we een legitiem belang om uw persoonsgegevens te verwerken zodat we u een functie kunnen aanbieden, u bij ons in dienst kunt treden en we u bij ons bedrijf kunnen verwelkomen.

C. Toekomstige kansen. Als we contact met u willen opnemen in het geval van toekomstige vacatures waarvoor u mogelijk geschikt bent, vragen we uw toestemming om uw persoonsgegevens maximaal één jaar te bewaren. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

D. Juridische doeleinden. Het kan zijn dat wij uw gegevens nodig hebben om juridische vorderingen af te handelen of om aan toepasselijke wettelijke plichten of verzoeken van rechtshandhavingsinstanties te voldoen.

Wij hebben uw fundamentele rechten en vrijheden en onze gerechtvaardigde zakelijke belangen zorgvuldig beoordeeld en wij houden voortdurend in het oog of er sprake van evenwicht blijft. Mocht u echter bezwaar willen maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang, verwijzen wij u naar ‘Uw rechten’ hieronder.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Afgezien van de informatie die u ons hebt verstrekt, kunnen we de volgende persoonsgegevens over u verwerken:

 • Informatie over persoonlijkheid en/of prestaties van referenties;
 • Informatie over achtergrondcontrole van overheidsinstanties;
 • Assessmentinformatie van assessmentdienstverleners voorafgaand aan dienstverband;
 • Persoonlijke informatie uit het openbare gedeelte van uw socialmedia-account(s) of andere openbare informatie over u;

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met:

 • Relevante Kyocera-medewerkers die betrokken zijn bij het sollicitatieproces, waaronder HR-leden, interviewers die betrokken zijn bij het sollicitatieproces, managers in het zakelijke gebied van de sollicitatie, potentiële interne klanten en IT-personeel.
 • Uw voormalige werkgever(s) als referentie of andere referenties, maar alleen na uw toestemming;
 • Een assessmentdienstverlener in het geval dat een assessment voorafgaand aan het dienstverband deel uitmaakt van het sollicitatieproces;
 • Overheidsinstanties voor een achtergrondcontrole voor het geval de sollicitatie succesvol zou zijn;
 • Andere ondernemingen uit de Kyocera-groep, zoals Kyocera Document Solutions Inc. (Japan) voor het geval de sollicitatie succesvol zou zijn, voor interne goedkeuring;
 • Voor zover wij op grond van wet- of regelgeving of een rechterlijk bevel verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens overeenkomstig de wet- en regelgeving of een rechterlijk bevel moeten delen.

Internationale doorgifte

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan een groepsmaatschappij of een derde die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte is gevestigd. Indien dat land volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau biedt krachtens de nationale wet, waarborgen wij dit passende beschermingsniveau door overeenstemming te bereiken over extra passende beveiligingsmaatregelen met die groepsmaatschappij of derde door middel van de door de Europese Commissie vastgestelde Standaard Modelbepalingen inzake Gegevensbescherming.

Veranderingen in dit document

In het geval dat we dit document wijzigen, publiceren we dit op onze website met een herziene publicatiedatum en stellen we u, indien van toepassing, via uw gebruikersaccount op de hoogte van het gewijzigde document.

Cookies en uw privacy

Wij gebruiken essentiële cookies voor eenvoudige en doeltreffende interactie met onze website, analyserende cookies zodat wij beter begrijpen hoe onze website wordt gebruikt, en marketing cookies om de reclame op u af te stemmen. In de Cookieverklaring vindt u meer informatie. Met de button 'Voorkeuren' kunt u uw cookievoorkeuren instellen of u kunt op 'Ik ga akkoord' klikken en alle cookies accepteren.

Cookievoorkeuren

Veld is verplicht

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en soms om een dienst op uw verzoek te verrichten (zoals het beheer van uw cookievoorkeuren). Deze cookies zijn altijd actief, tenzij u uw browser zo instelt dat cookies geblokkeerd worden. Daardoor is het mogelijk dat sommige delen van de website niet werken zoals verwacht.

Veld is verplicht

Met deze cookies kunnen wij de werking van onze website meten en verbeteren.

Veld is verplicht

Deze cookies worden alleen geplaatst wanneer u toestemming daarvoor geeft. Wij gebruiken marketing cookies om bij te houden waarop u klikt en hoe u onze website gebruikt zodat wij op basis van uw interessegebied content en gepersonaliseerde reclame kunnen tonen.